Publications

Publication period start: 1988
Number of co-authors: 108

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Wei Chen
7
Zhangye Wang
9
Hujun Bao
24

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Hujun Bao
43
Hanqiu Sun
46
Larry F. Hodges
54

Publications

Peng, Qunsheng, Bao, Hujun (2010): Foreword. In Computers & Graphics, 34 (5) pp. 528. https://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2010.07.007

Liu, Yanli, Qin, Xueying, Xing, Guanyu, Peng, Qunsheng (2010): A new approach to outdoor illumination estimation based on statistical analysis for augmen. In Journal of Visualization and Computer Animation, 21 (3) pp. 321-330. https://dx.doi.org/10.1002/cav.357

Zhao, Yong, Liu, Xinguo, Xiao, Chunxia, Peng, Qunsheng (2009): A unified shape editing framework based on tetrahedral control mesh. In Journal of Visualization and Computer Animation, 20 (2) pp. 301-310. https://dx.doi.org/10.1002/cav.302

Yan, He, Wang, Zhangye, He, Jian, Chen, Xi, Wang, Changbo, Peng, Qunsheng (2009): Real-time fluid simulation with adaptive SPH. In Journal of Visualization and Computer Animation, 20 (2) pp. 417-426. https://dx.doi.org/10.1002/cav.300

Miao, Yongwei, Feng, Jieqing, Xiao, Chunxia, Peng, Qunsheng (2008): High frequency geometric detail manipulation and editing for point-sampled surfaces. In The Visual Computer, 24 (2) pp. 125-138. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-007-0178-8

Gong, Yi, Chen, Wei, Zhang, Long, Zeng, Yun, Peng, Qunsheng (2008): GPU-based rendering for deformable translucent objects. In The Visual Computer, 24 (2) pp. 95-103. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-007-0188-6

Xiao, Chunxia, Liu, Shu, Fu, Hongbo, Lin, Chengchun, Song, Chengfang, Huang, Zhiyong, He, Fazhi, Peng, Qunsheng (2008): Video completion and synthesis. In Journal of Visualization and Computer Animation, 19 (3) pp. 341-353. https://dx.doi.org/10.1002/cav.249

Han, Wei, Jin, Zhidong, Wang, Li, Hu, Min, Wang, Zhangye, Peng, Qunsheng (2008): Molecular field feature extraction and analysis with level set method. In Computers & Graphics, 32 (6) pp. 632-638. https://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2008.09.004

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Zhang, Xin, Huang, Lei, Yang, Zhiliang, Peng, Qunsheng (2008): Real-time modeling and rendering of raining scenes. In The Visual Computer, 24 (7) pp. 605-616. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-008-0241-0

Wang, Rui, Cheslack-Postava, Ewen, Luebke, David, Chen, Qianyong, Hua, Wei, Peng, Qunsheng, Bao, Hujun (2008): Real-time editing and relighting of homogeneous translucent materials. In The Visual Computer, 24 (7) pp. 565-575. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-008-0237-9

Liu, Chunxiao, Yang, Yingzhen, Peng, Qunsheng, Wang, Jin, Chen, Wei (2008): Distortion Optimization based Image Completion from a Large Displacement View. In Comput. Graph. Forum, 27 (7) pp. 1755-1764. https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8659.2008.01320.x

Liu, Xinguo, Dong, Zhao, Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (2008): Caustic spot light for rendering caustics. In The Visual Computer, 24 (7) pp. 485-494. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-008-0229-9

Zhang, Long, Zhang, Yubo, Jiang, Zhongding, Li, Luying, Chen, Wei, Peng, Qunsheng (2007): Precomputing data-driven tree animation. In Journal of Visualization and Computer Animation, 18 (4) pp. 371-382. https://dx.doi.org/10.1002/cav.205

Xiao, Chunxia, Zheng, Wenting, Miao, Yongwei, Zhao, Yong, Peng, Qunsheng (2007): A unified method for appearance and geometry completion of point set surfaces. In The Visual Computer, 23 (6) pp. 433-443. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-007-0115-x

Liu, Shiguang, Wang, Zhangye, Gong, Zheng, Peng, Qunsheng (2007): Real time simulation of a tornado. In The Visual Computer, 23 (8) pp. 559-567. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-007-0118-7

Liu, Chunxiao, Guo, Yanwen, Pan, Liang, Peng, Qunsheng, Zhang, Fuyan (2007): Image completion based on views of large displacement. In The Visual Computer, 23 (9) pp. 833-841. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-007-0137-4

Zhang, Long, Chen, Wei, Ebert, David S., Peng, Qunsheng (2007): Conservative voxelization. In The Visual Computer, 23 (9) pp. 783-792. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-007-0149-0

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Peng, Qunsheng (2007): Real-time rendering of sky scene considering scattering and refraction. In Journal of Visualization and Computer Animation, 18 (4) pp. 539-548. https://dx.doi.org/10.1002/cav.213

Guo, Yanwen, Zhang, Fuyan, Liu, Chunxiao, Sun, Hanqiu, Peng, Qunsheng (2007): Learning-based 3D face detection using geometric context. In Journal of Visualization and Computer Animation, 18 (4) pp. 483-492. https://dx.doi.org/10.1002/cav.192

Pan, Minghao, Wang, Rui, Liu, Xinguo, Peng, Qunsheng, Bao, Hujun (2007): Precomputed Radiance Transfer Field for Rendering Interreflections in Dynamic Scenes. In Comput. Graph. Forum, 26 (3) pp. 485-493. https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8659.2007.01071.x

Liu, Shiguang, Wang, Zhangye, Gong, Zheng, Huang, Lei, Peng, Qunsheng (2007): Physically based animation of sandstorm. In Journal of Visualization and Computer Animation, 18 (4) pp. 259-269. https://dx.doi.org/10.1002/cav.190

Guan, Yu, Chen, Wei, Liang, Xiao, Ding, Zi\'ang, Peng, Qunsheng (2006): . In Comput. Graph. Forum, 25 (3) pp. 567-576. https://www.eg.org/EG/CGF/volume25/issue3/v25i3pp567-576.pdf

Feng, Jieqing, Shao, Jin, Jin, Xiaogang, Peng, Qunsheng, Forrest, A. Robin (2006): Multiresolution free-form deformation with subdivision surface of arbitrary topology. In The Visual Computer, 22 (1) pp. 28-42. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-005-0351-x

Guan, Yu, Chen, Wei, Zou, Lincan, Zhang, Long, Peng, Qunsheng (2006): Modeling and rendering of realistic waterfall scenes with dynamic texture sprites. In Journal of Visualization and Computer Animation, 17 (5) pp. 573-583. https://dx.doi.org/10.1002/cav.156

Wang, Rui, Zhou, Kun, Snyder, John, Liu, Xinguo, Bao, Hujun, Peng, Qunsheng, Guo, Baining (2006): Variational sphere set approximation for solid objects. In The Visual Computer, 22 (9) pp. 612-621. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0052-0

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Xia, Tian, Peng, Qunsheng (2006): Real-time snowing simulation. In The Visual Computer, 22 (5) pp. 315-323. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0012-8

Wang, Rui, Hua, Wei, Dong, Zilong, Peng, Qunsheng, Bao, Hujun (2006): Synthesizing trees by plantons. In The Visual Computer, 22 (4) pp. 238-248. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0002-x

Xiao, Chunxia, Miao, Yongwei, Liu, Shu, Peng, Qunsheng (2006): A dynamic balanced flow for filtering point-sampled geometry. In The Visual Computer, 22 (3) pp. 210-219. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0377-8

Hu, Guofei, Peng, Qunsheng, Forrest, A. Robin (2006): Mean shift denoising of point-sampled surfaces. In The Visual Computer, 22 (3) pp. 147-157. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0372-0

Guo, Yanwen, Wang, Jin, Sun, Hanqiu, Cui, Xiufen, Peng, Qunsheng (2005): A novel constrained texture mapping method based on harmonic map. In Computers & Graphics, 29 (6) pp. 972-979. https://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2005.09.013

Yu, Jinhui, Peng, Qunsheng (2005): Realistic synthesis of cao shu of Chinese calligraphy. In Computers & Graphics, 29 (1) pp. 145-153. https://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2004.11.013

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Zhou, Qi, Song, Chengfang, Guan, Yu, Peng, Qunsheng (2005): Dynamic modeling and rendering of grass wagging in wind. In Journal of Visualization and Computer Animation, 16 (3) pp. 377-389. https://dx.doi.org/10.1002/cav.91

Guo, Yanwen, Wang, Jin, Zeng, Xiang, Xie, Zhongyi, Sun, Hanqiu, Peng, Qunsheng (2005): Image and video retexturing. In Journal of Visualization and Computer Animation, 16 (3) pp. 451-461. https://dx.doi.org/10.1002/cav.82

Xiao, Chunxia, Zheng, Wenting, Peng, Qunsheng, Forrest, A. Robin (2004): Robust morphing of point-sampled geometry. In Journal of Visualization and Computer Animation, 15 (3) pp. 201-210. https://dx.doi.org/10.1002/cav.22

Jin, Xiaogang, Sun, Hanqiu, Peng, Qunsheng (2003): Subdivision interpolating implicit surfaces. In Computers & Graphics, 27 (5) pp. 763-772. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(03)00149-3

Tang, Ying, Wang, Jin, Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (2003): RBF-based constrained texture mapping. In Computers & Graphics, 27 (3) pp. 415-422. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(03)00036-0

Li, Yong-qing, Ke, Ying-Lin, Li, Wei-Shi, Peng, Qunsheng, Tan, Jian-Rong (2002): Termination criterion for subdivision of triangular Bézier patch. In Computers & Graphics, 26 (1) pp. 67-74. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(01)00158-3

Lu, Guodong, Wu, Xuanhui, Peng, Qunsheng (2002): An efficient line clipping algorithm based on adaptive line rejection. In Computers & Graphics, 26 (3) pp. 409-415. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(02)00084-5

Miao, Lanfang, Liu, Xinguo, Peng, Qunsheng, Bao, Hujun (2002): BRDC: binary representation of displacement code for line. In Computers & Graphics, 26 (3) pp. 401-408. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(02)00083-3

Feng, Jieqing, Nishita, Tomoyuki, Jin, Xiaogang, Peng, Qunsheng (2002): B-spline free-form deformation of polygonal object as trimmed Bézier surfaces. In The Visual Computer, 18 (8) pp. 493-510. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-002-0171-1

Fang, Xiang, Bao, Hujun, Heng, Pheng-Ann, Wong, Tien-Tsin, Peng, Qunsheng (2001): Continuous field based free-form surface modeling and morphing. In Computers & Graphics, 25 (2) pp. 235-243. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(00)00127-8

Liu, Xinguo, Bao, Hujun, Peng, Qunsheng, Heng, Pheng-Ann, Wong, Tien-Tsin (2001): Constrained Fairing for Meshes. In Comput. Graph. Forum, 20 (2) pp. 115-123.

Jin, Xiaogang, Li, Youfu, Peng, Qunsheng (2000): General constrained deformations based on generalized metaballs. In Computers & Graphics, 24 (2) pp. 219-231. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(99)00156-9

Gao, Shuming, Wan, Huagen, Peng, Qunsheng (2000): An approach to solid modeling in a semi-immersive virtual environment. In Computers & Graphics, 24 (2) pp. 191-202. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(99)00154-5

Bao, Hujun, Chen, Li, Ying, Jianguo, Peng, Qunsheng (1999): Non-linear view interpolation. In Journal of Visualization and Computer Animation, 10 (4) pp. 233-241.

Wang, Yigang, Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (1998): Accelerated Walkthroughs of Virtual Environments Based on Visibility Preprocessing and Sim. In Comput. Graph. Forum, 17 (3) pp. 187-194.

Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (1998): Interactive 3D Morphing. In Comput. Graph. Forum, 17 (3) pp. 23-30.

Bao, Hujun, Jin, Xiaogang, Peng, Qunsheng (1997): A progressive radiosity algorithm based on piecewise polynomial intensity distribution. In Computers & Graphics, 21 (3) pp. 281-288. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(97)00004-6

Feng, Jieqing, Ma, Lizhuang, Peng, Qunsheng (1996): A new free-form deformation through the control of parametric surfaces. In Computers & Graphics, 20 (4) pp. 531-539. https://dx.doi.org/10.1016/0097-8493(96)00025-8

Fu, Sheng, Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (1996): An accelerated rendering algorithm for stereoscopic display. In Computers & Graphics, 20 (2) pp. 223-229. https://dx.doi.org/10.1016/0097-8493(95)00129-8

Bao, Hujun, Ying, Jianguo, Peng, Qunsheng (1995): Shading with Curve Light Sources. In Comput. Graph. Forum, 14 (3) pp. 217-228.

Yu, Yizhou, Peng, Qunsheng (1995): Multiresolution B-spline Radiosity. In Comput. Graph. Forum, 14 (3) pp. 285-298.

Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (1994): An efficient form-factor evaluation algorithm for environments with curved surfaces. In Computers & Graphics, 18 (4) pp. 481-486. https://dx.doi.org/10.1016/0097-8493(94)90060-4

Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (1993): A Progressive Radiosity Algorithm for Scenes Containing Curved Surfaces. In Comput. Graph. Forum, 12 (3) pp. 399-408.

Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (1993): Shading models for linear and area light sources. In Computers & Graphics, 17 (2) pp. 137-145. https://dx.doi.org/10.1016/0097-8493(93)90097-S

Ma, Lizhuang, Liang, Youdong, Peng, Qunsheng (1992): Equidistant Smoothing of Polyhedra with Arbitrary Topologies. In Comput. Graph. Forum, 11 (3) pp. 405-414. https://www.eg.org/EG/CGF/Volume11/Issue3/v12i3pp405-414_abstract.html

Zhou, Yong, Peng, Qunsheng (1992): The super-plane buffer: An efficient form-factor evaluation algorithm for progressive radi. In Computers & Graphics, 16 (2) pp. 151-158. https://dx.doi.org/10.1016/0097-8493(92)90041-S

Wang, Mingfu, Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (1992): A new progressive radiosity algorithm through the use of accurate form-factors. In Computers & Graphics, 16 (3) pp. 303-309. https://dx.doi.org/10.1016/0097-8493(92)90008-J

Xu, Hau, Peng, Qunsheng, Liang, You-Dong (1990): Accelerated radiosity method for complex environments. In Computers & Graphics, 14 (1) pp. 65-71. https://dx.doi.org/10.1016/0097-8493(90)90010-U

Zhu, Yining, Peng, Qunsheng, Liang, Youdong (1988): PERIS: A programming environment for realistic image synthesis. In Computers & Graphics, 12 (3) pp. 299-307. https://dx.doi.org/10.1016/0097-8493(88)90049-0

Shi, Jiaoying, Hodges, Larry F., Sun, Hanqiu, Peng, Qunsheng (eds.) VRST 2002- Proceedings of the ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology November 11-13, 2002, Hong Kong, China.

Hua, Wei, Bao, Hujun, Peng, Qunsheng, Forrest, A. Robin (2002): The global occlusion map: a new occlusion culling approach. In: Shi, Jiaoying, Hodges, Larry F., Sun, Hanqiu, Peng, Qunsheng (eds.) VRST 2002- Proceedings of the ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology November 11-13, 2002, Hong Kong, China. pp. 155-162. https://doi.acm.org/10.1145/585740.585766

Ma, Lizhuang, Lau, Rynson W. H., Feng, Jieqing, Peng, Qunsheng, Wong, Janis P. Y. (1997): Surface deformation using the sensor glove. In: VRST 1997 , 1997, . pp. 189-196. https://doi.acm.org/10.1145/261135.261169

Hua, Wei, Zhang, Huaisheng, Lu, Yanqing, Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (2004): Huge texture mapping for real-time visualization of large-scale terrain. In: Lau, Rynson W. H., Baciu, George (eds.) VRST 2004 - Proceedings of the ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology November 10-12, 2004, Hong Kong, China. pp. 154-157. https://doi.acm.org/10.1145/1077534.1077564

Chen, Wei, Wan, Huagen, Zhang, Hongxin, Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (2004): Interactive collision detection for complex and deformable models using programmable graph. In: Lau, Rynson W. H., Baciu, George (eds.) VRST 2004 - Proceedings of the ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology November 10-12, 2004, Hong Kong, China. pp. 10-15. https://doi.acm.org/10.1145/1077534.1077539

Zheng, Wenting, Sun, Hanqiu, Bao, Hujun, Peng, Qunsheng (2002): Rendering of virtual environments based on polygonal & point-based models. In: Shi, Jiaoying, Hodges, Larry F., Sun, Hanqiu, Peng, Qunsheng (eds.) VRST 2002- Proceedings of the ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology November 11-13, 2002, Hong Kong, China. pp. 25-32. https://doi.acm.org/10.1145/585740.585745

Gong, Zheng, Ren, Zhimin, Wang, Zhangye, Peng, Qunsheng (2007): Interactive rendering of multiple scattering in participating media using separable phase . In: Braz, José, Vázquez, Pere-Pau, Pereira, João Madeiras (eds.) GRAPP 2007 - Proceedings of the Second International Conference on Computer Graphics Theory and Applications Volume GM-R March 8-11, 2007, Barcelona, Spain. pp. 262-270.

Chen, Jiazhou, Granier, Xavier, Lin, Naiyang, Peng, Qunsheng (2010): On-line visualization of underground structures using context features. In: Proceedings of the 2010 ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology , 2010, . pp. 167-170. https://dx.doi.org/10.1145/1889863.1889898