Chengchun Lin

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2008
Number of co-authors
7

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Xiao, Chunxia, Liu, Shu, Fu, Hongbo, Lin, Chengchun, Song, Chengfang, Huang, Zhiyong, He, Fazhi, Peng, Qunsheng (2008): Video completion and synthesis. In Journal of Visualization and Computer Animation, 19 (3) pp. 341-353. http://dx.doi.org/10.1002/cav.249