Author: Yu Guan

Publications

Publication period start: 2006
Number of co-authors: 10

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Long Zhang
1
Wei Chen
2
Qunsheng Peng
3

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Zhangye Wang
9
Wei Chen
20
Qunsheng Peng
68

Publications

Guan, Yu, Chen, Wei, Liang, Xiao, Ding, Zi\'ang, Peng, Qunsheng (2006): . In Comput. Graph. Forum, 25 (3) pp. 567-576. https://www.eg.org/EG/CGF/volume25/issue3/v25i3pp567-576.pdf

Guan, Yu, Chen, Wei, Zou, Lincan, Zhang, Long, Peng, Qunsheng (2006): Modeling and rendering of realistic waterfall scenes with dynamic texture sprites. In Journal of Visualization and Computer Animation, 17 (5) pp. 573-583. https://dx.doi.org/10.1002/cav.156

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Zhou, Qi, Song, Chengfang, Guan, Yu, Peng, Qunsheng (2005): Dynamic modeling and rendering of grass wagging in wind. In Journal of Visualization and Computer Animation, 16 (3) pp. 377-389. https://dx.doi.org/10.1002/cav.91