Lei Huang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2006
Publication period end
2008
Number of co-authors
10

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Zhang, Xin, Huang, Lei, Yang, Zhiliang, Peng, Qunsheng (2008): Real-time modeling and rendering of raining scenes. In The Visual Computer, 24 (7) pp. 605-616. http://dx.doi.org/10.1007/s00371-008-0241-0

Liu, Shiguang, Wang, Zhangye, Gong, Zheng, Huang, Lei, Peng, Qunsheng (2007): Physically based animation of sandstorm. In Journal of Visualization and Computer Animation, 18 (4) pp. 259-269. http://dx.doi.org/10.1002/cav.190

Zeng, Wei, Meng, Xiangxu, Yang, Chenglei, Huang, Lei (2006): Feature extraction for online handwritten characters using Delaunay triangulation. In Computers & Graphics, 30 (5) pp. 779-786. http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2006.07.007