Shu Liu

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2006
Publication period end
2008
Number of co-authors
8

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Xiao, Chunxia, Liu, Shu, Fu, Hongbo, Lin, Chengchun, Song, Chengfang, Huang, Zhiyong, He, Fazhi, Peng, Qunsheng (2008): Video completion and synthesis. In Journal of Visualization and Computer Animation, 19 (3) pp. 341-353. http://dx.doi.org/10.1002/cav.249

Xiao, Chunxia, Miao, Yongwei, Liu, Shu, Peng, Qunsheng (2006): A dynamic balanced flow for filtering point-sampled geometry. In The Visual Computer, 22 (3) pp. 210-219. http://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0377-8