Changbo Wang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2009
Number of co-authors
12

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Yan, He, Wang, Zhangye, He, Jian, Chen, Xi, Wang, Changbo, Peng, Qunsheng (2009): Real-time fluid simulation with adaptive SPH. In Journal of Visualization and Computer Animation, 20 (2) pp. 417-426. http://dx.doi.org/10.1002/cav.300

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Zhang, Xin, Huang, Lei, Yang, Zhiliang, Peng, Qunsheng (2008): Real-time modeling and rendering of raining scenes. In The Visual Computer, 24 (7) pp. 605-616. http://dx.doi.org/10.1007/s00371-008-0241-0

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Peng, Qunsheng (2007): Real-time rendering of sky scene considering scattering and refraction. In Journal of Visualization and Computer Animation, 18 (4) pp. 539-548. http://dx.doi.org/10.1002/cav.213

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Xia, Tian, Peng, Qunsheng (2006): Real-time snowing simulation. In The Visual Computer, 22 (5) pp. 315-323. http://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0012-8

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Zhou, Qi, Song, Chengfang, Guan, Yu, Peng, Qunsheng (2005): Dynamic modeling and rendering of grass wagging in wind. In Journal of Visualization and Computer Animation, 16 (3) pp. 377-389. http://dx.doi.org/10.1002/cav.91