Popular related searches

Filters

Author: Changbo Wang

Publications

Publication period start: 2005
Number of co-authors: 12

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Xi Chen
1
Zhangye Wang
5
Qunsheng Peng
5

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Xi Chen
4
Zhangye Wang
9
Qunsheng Peng
68

Publications

Yan, He, Wang, Zhangye, He, Jian, Chen, Xi, Wang, Changbo, Peng, Qunsheng (2009): Real-time fluid simulation with adaptive SPH. In Journal of Visualization and Computer Animation, 20 (2) pp. 417-426. https://dx.doi.org/10.1002/cav.300

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Zhang, Xin, Huang, Lei, Yang, Zhiliang, Peng, Qunsheng (2008): Real-time modeling and rendering of raining scenes. In The Visual Computer, 24 (7) pp. 605-616. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-008-0241-0

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Peng, Qunsheng (2007): Real-time rendering of sky scene considering scattering and refraction. In Journal of Visualization and Computer Animation, 18 (4) pp. 539-548. https://dx.doi.org/10.1002/cav.213

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Xia, Tian, Peng, Qunsheng (2006): Real-time snowing simulation. In The Visual Computer, 22 (5) pp. 315-323. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0012-8

Wang, Changbo, Wang, Zhangye, Zhou, Qi, Song, Chengfang, Guan, Yu, Peng, Qunsheng (2005): Dynamic modeling and rendering of grass wagging in wind. In Journal of Visualization and Computer Animation, 16 (3) pp. 377-389. https://dx.doi.org/10.1002/cav.91