Author: Xiang Zeng

Xiang Zeng

Xiang Zeng

Publications

Publication period start: 1998
Publication period end: 2005
Number of co-authors: 11

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Zhongyi Xie
1
Hanqiu Sun
1
Qunsheng Peng
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Jin Wang
6
Hanqiu Sun
46
Qunsheng Peng
68

Publications

Guo, Yanwen, Wang, Jin, Zeng, Xiang, Xie, Zhongyi, Sun, Hanqiu, Peng, Qunsheng (2005): Image and video retexturing. In Journal of Visualization and Computer Animation, 16 (3) pp. 451-461. http://dx.doi.org/10.1002/cav.82

Bagrodia, Rajive, Meyer, Richard A., Takai, Mineo, Chen, Yuan, Zeng, Xiang, Martin, Jay, Song, Ha Yoon (1998): Parssec: A Parallel Simulation Environment for Complex Systems. In IEEE Computer, 31 (10) pp. 77-85.