Zhongyi Xie

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2005
Number of co-authors
5

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Guo, Yanwen, Wang, Jin, Zeng, Xiang, Xie, Zhongyi, Sun, Hanqiu, Peng, Qunsheng (2005): Image and video retexturing. In Journal of Visualization and Computer Animation, 16 (3) pp. 451-461. http://dx.doi.org/10.1002/cav.82