Author: Jin Huang

Publications

Publication period start: 2010
Number of co-authors: 17

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Hanqiu Sun
2
Xinguo Liu
4
Hujun Bao
7

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Zhigeng Pan
37
Hujun Bao
43
Hanqiu Sun
46

Publications

Feng, Wei, Zhang, Hongxin, Huang, Jin, Wang, Caoyu, Bao, Hujun (2010): Repairing topological inconsistency of mesh sequences. In Journal of Visualization and Computer Animation, 21 (3) pp. 355-364. https://dx.doi.org/10.1002/cav.351

Chen, Lu, Huang, Jin, Sun, Hanqiu, Bao, Hujun (2010): Cage-based deformation transfer. In Computers & Graphics, 34 (2) pp. 107-118. https://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2010.01.003

Huang, Jin, Sun, Hanqiu, Zhou, Kun, Bao, Hujun (2009): Real-time dynamics for geometric textures in shell. In Journal of Visualization and Computer Animation, 20 (2) pp. 133-141. https://dx.doi.org/10.1002/cav.303

Huang, Jin, Liu, Xinguo, Jiang, Haiyang, Wang, Qing, Bao, Hujun (2007): Gradient-based shell generation and deformation. In Journal of Visualization and Computer Animation, 18 (4) pp. 301-309. https://dx.doi.org/10.1002/cav.206

Huang, Jin, Shi, Xiaohan, Liu, Xinguo, Zhou, Kun, Guo, Baining, Bao, Hujun (2006): Geometrically based potential energy for simulating deformable objects. In The Visual Computer, 22 (9) pp. 740-748. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0058-7

Huang, Jin, Zhang, Hongxin, Shi, Xiaohan, Liu, Xinguo, Bao, Hujun (2006): Interactive mesh deformation with pseudo material effects. In Journal of Visualization and Computer Animation, 17 (3) pp. 383-392. https://dx.doi.org/10.1002/cav.141

Huang, Jin, Liu, Xinguo, Bao, Hujun, Guo, Baining, Shum, Heung-Yeung (2006): An efficient large deformation method using domain decomposition. In Computers & Graphics, 30 (6) pp. 927-935. https://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2006.08.014

Pan, Zhigeng, Xu, Weiwei, Huang, Jin, Zhang, Mingmin, Shi, Jiaoying (2003): Easybowling: a small bowling machine based on virtual simulation. In Computers & Graphics, 27 (2) pp. 231-238. https://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(02)00280-7