Mingmin Zhang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
1996
Publication period end
2010
Number of co-authors
27

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Chen, Wenzhi, Zhang, Mingmin, Pan, Zhigeng, Liu, Gengdai, Shen, Huaqing, Chen, Shengnan, Liu, Yong (2010): Animations, Games, and Virtual Reality for the Jing-Hang Grand Canal. In IEEE Computer Graphics and Applications, 30 (3) pp. 84-88. http://dx.doi.org/10.1109/MCG.2010.49

Pan, Zhigeng, Li, Yang, Zhang, Mingmin, Sun, Chao, Guo, Kangde, Tang, Xing, Zhou, Steven Zhiying (2010): A real-time multi-cue hand tracking algorithm based on computer vision. In: Lok, Benjamin, Klinker, Gudrun, Nakatsu, Ryohei (eds.) IEEE Virtual Reality Conference, VR 2010 March 20-24, 2010, Waltham, Massachusetts, USA. pp. 219-222. http://dx.doi.org/10.1109/VR.2010.5444787

Pan, Zhigeng, Chen, Wenzhi, Zhang, Mingmin, Liu, Jianfeng, Wu, Gangshan (2009): Virtual Reality in the Digital Olympic Museum. In IEEE Computer Graphics and Applications, 29 (5) pp. 91-95. http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MCG.2009.103

Liang, Ronghua, Zhang, Mingmin, Liu, Zhen, Krokos, Meleagros A. (2008): Cognitive and synthetic behavior of avatars in intelligent virtual environments. In Virtual Reality, 12 (1) pp. 47-54. http://dx.doi.org/10.1007/s10055-008-0089-7

Tang, Bing, Pan, Zhigeng, Zheng, Le, Zhang, Mingmin (2006): Interactive generation of falling motions. In Journal of Visualization and Computer Animation, 17 (3) pp. 271-279. http://dx.doi.org/10.1002/cav.131

Pan, Zhigeng, Yang, Hongwei, Xu, Bing, Zhang, Mingmin (2005): Building a Believable Character for Real-Time Virtual Environments. In: Tao, Jianhua, Tan, Tieniu, Picard, Rosalind W. (eds.) ACII 2005 - Affective Computing and Intelligent Interaction, First International Conference October 22-24, 2005, Beijing, China. pp. 683-690. http://dx.doi.org/10.1007/11573548_88

Lu, Jianfeng, Pan, Zhigeng, 0003, Hai Lin, Zhang, Mingmin, Shi, Jiaoying (2005): Virtual learning environment for medical education based on VRML and VTK. In Computers & Graphics, 29 (2) pp. 283-288. http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2004.12.015

Zhang, Mingmin, Pan, Zhigeng, Heng, Pheng-Ann (2003): Time-critical rendering algorithm with incorporation of LoD, visibility culling and object. In Journal of Visualization and Computer Animation, 14 (4) pp. 211-223. http://dx.doi.org/10.1002/vis.318

Pan, Zhigeng, Xu, Weiwei, Huang, Jin, Zhang, Mingmin, Shi, Jiaoying (2003): Easybowling: a small bowling machine based on virtual simulation. In Computers & Graphics, 27 (2) pp. 231-238. http://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(02)00280-7

Pan, Zhigeng, Ma, Xiaohu, Zhang, Mingmin, Shi, Jiaoying (1997): Chinese font composition method based on algebraic system of geometric shapes. In Computers & Graphics, 21 (3) pp. 321-328. http://dx.doi.org/10.1016/S0097-8493(97)00009-5

Pan, Zhigeng, Shi, Jiaoying, Zhang, Mingmin (1996): Distributed graphics support for virtual environments. In Computers & Graphics, 20 (2) pp. 191-197. http://dx.doi.org/10.1016/0097-8493(95)00125-5