Zhong Su

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2000
Publication period end
2011
Number of co-authors
33

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Yang, Zi, Cai, Keke, Tang, Jie, Zhang, Li, Su, Zhong, Li, Juanzi (2011): Social context summarization. In: Proceedings of the 34th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2011, . pp. 255-264. http://dx.doi.org/10.1145/2009916.2009954

Zheng, Guoqing, Guo, Jinwen, Yang, Lichun, Xu, Shengliang, Bao, Shenghua, Su, Zhong, Han, Dingyi, Yu, Yong (2011): Mining topics on participations for community discovery. In: Proceedings of the 34th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2011, . pp. 445-454. http://dx.doi.org/10.1145/2009916.2009977

Xu, Shengliang, Bao, Shenghua, Fei, Ben, Su, Zhong, Yu, Yong (2008): Exploring folksonomy for personalized search. In: Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2008, . pp. 155-162. http://doi.acm.org/10.1145/1390334.1390363

Bao, Shenghua, Yang, Bohai, Fei, Ben, Xu, Shengliang, Su, Zhong, Yu, Yong (2008): Boosting social annotations using propagation. In: Shanahan, James G., Amer-Yahia, Sihem, Manolescu, Ioana, Zhang, Yi, Evans, David A., Kolcz, Aleksander, Choi, Key-Sun, Chowdhury, Abdur (eds.) Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management - CIKM 2008 October 26-30, 2008, Napa Valley, California, USA. pp. 1507-1508. http://doi.acm.org/10.1145/1458082.1458359

Zhang, Xiaoxun, Wang, Xueying, Guo, Honglei, Guo, Zhili, Wu, Xian, Su, Zhong (2008): Floatcascade learning for fast imbalanced web mining. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 71-80. http://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367508

Su, Qi, Xu, Xinying, Guo, Honglei, Guo, Zhili, Wu, Xian, Zhang, Xiaoxun, Swen, Bin, Su, Zhong (2008): Hidden sentiment association in Chinese web opinion mining. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 959-968. http://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367627

Bao, Shenghua, Xue, Guirong, Wu, Xiaoyuan, Yu, Yong, Fei, Ben, Su, Zhong (2007): Optimizing web search using social annotations. In: Proceedings of the 2007 International Conference on the World Wide Web , 2007, . pp. 501-510. http://doi.acm.org/10.1145/1242572.1242640

Li, Rui, Bao, Shenghua, Yu, Yong, Fei, Ben, Su, Zhong (2007): Towards effective browsing of large scale social annotations. In: Proceedings of the 2007 International Conference on the World Wide Web , 2007, . pp. 943-952. http://doi.acm.org/10.1145/1242572.1242700

Ma, Li, Su, Zhong, Pan, Yue, Zhang, Li, Liu, Tao (2004): RStar: an RDF storage and query system for enterprise resource management. In: Grossman, David A., Gravano, Luis, Zhai, Chengxiang, Herzog, Otthein, Evans, David A. (eds.) Proceedings of the 2004 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management November 8-13, 2004, Washington, DC, USA. pp. 484-491. http://doi.acm.org/10.1145/1031171.1031264

Su, Zhong, Yang, Qiang, Zhang, Hongjiang, Xu, Xiaowei, Hu, Yuhen (2001): Correlation-based Document Clustering using Web Logs. In: HICSS 2001 , 2001, . http://csdl.computer.org/comp/proceedings/hicss/2001/0981/05/09815022abs.htm

Su, Zhong, Li, Stan Z., Zhang, Hongjiang (2001): Extraction of feature subspaces for content-based retrieval using relevance feedback. In: ACM Multimedia 2001 , 2001, . pp. 98-106. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=500141.500158

Su, Zhong, Yang, Qiang, Zhang, Hongjiang (2000): A prediction system for multimedia pre-fetching in Internet. In: ACM Multimedia 2000 , 2000, . pp. 3-11. http://doi.acm.org/10.1145/354384.354394