Author: Zhili Guo

Publications

Publication period start: 2008
Number of co-authors: 8

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Honglei Guo
2
Xian Wu
2
Zhong Su
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Qi Su
2
Xian Wu
4
Zhong Su
12

Publications

Zhang, Xiaoxun, Wang, Xueying, Guo, Honglei, Guo, Zhili, Wu, Xian, Su, Zhong (2008): Floatcascade learning for fast imbalanced web mining. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 71-80. https://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367508

Su, Qi, Xu, Xinying, Guo, Honglei, Guo, Zhili, Wu, Xian, Zhang, Xiaoxun, Swen, Bin, Su, Zhong (2008): Hidden sentiment association in Chinese web opinion mining. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 959-968. https://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367627