Bin Swen

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2008
Number of co-authors
7

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Su, Qi, Xu, Xinying, Guo, Honglei, Guo, Zhili, Wu, Xian, Zhang, Xiaoxun, Swen, Bin, Su, Zhong (2008): Hidden sentiment association in Chinese web opinion mining. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 959-968. http://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367627