Guirong Xue

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2007
Publication period end
2010
Number of co-authors
8

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Chen, Tianqi, Yan, Jun, Xue, Guirong, Chen, Zheng (2010): Transfer learning for behavioral targeting. In: Proceedings of the 2010 International Conference on the World Wide Web , 2010, . pp. 1077-1078. http://doi.acm.org/10.1145/1772690.1772812

Bao, Shenghua, Xue, Guirong, Wu, Xiaoyuan, Yu, Yong, Fei, Ben, Su, Zhong (2007): Optimizing web search using social annotations. In: Proceedings of the 2007 International Conference on the World Wide Web , 2007, . pp. 501-510. http://doi.acm.org/10.1145/1242572.1242640