Dingyi Han

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2007
Publication period end
2011
Number of co-authors
11

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zheng, Guoqing, Guo, Jinwen, Yang, Lichun, Xu, Shengliang, Bao, Shenghua, Su, Zhong, Han, Dingyi, Yu, Yong (2011): Mining topics on participations for community discovery. In: Proceedings of the 34th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2011, . pp. 445-454. http://dx.doi.org/10.1145/2009916.2009977

Han, Jie, Han, Dingyi, Lin, Chenxi, Zeng, Hua-Jun, Chen, Zheng, Yu, Yong (2007): Homepage live: automatic block tracing for web personalization. In: Proceedings of the 2007 International Conference on the World Wide Web , 2007, . pp. 1-10. http://doi.acm.org/10.1145/1242572.1242574