Author: Xian Wu

Publications

Publication period start: 2008
Number of co-authors: 12

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Honglei Guo
2
Zhili Guo
2
Zhong Su
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Zhong Su
12
Yong Yu
43
Lei Zhang
50

Publications

Li, Guangru, Hu, Jingfeng, Wu, Xian (2006): Communication Adapter Design of Multi-Agent in Webgis. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 680-684. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365570

Wu, Xian, Zhang, Lei, Yu, Yong (2006): Exploring social annotations for the semantic web. In: Proceedings of the 2006 International Conference on the World Wide Web , 2006, . pp. 417-426. https://doi.acm.org/10.1145/1135777.1135839

Zhang, Xiaoxun, Wang, Xueying, Guo, Honglei, Guo, Zhili, Wu, Xian, Su, Zhong (2008): Floatcascade learning for fast imbalanced web mining. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 71-80. https://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367508

Su, Qi, Xu, Xinying, Guo, Honglei, Guo, Zhili, Wu, Xian, Zhang, Xiaoxun, Swen, Bin, Su, Zhong (2008): Hidden sentiment association in Chinese web opinion mining. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 959-968. https://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367627