Stephen Lin

Author: Stephen Lin

Publications

Publication period start: 2005
Number of co-authors: 11

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Zhong Ren
1
Kun Zhou
2
Baining Guo
3

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Heung-Yeung Shum
11
Baining Guo
23
Jiaoying Shi
26

Publications

Ren, Zhong, Zhou, Kun, Lin, Stephen, Guo, Baining (2008): Gradient-based Interpolation and Sampling for Real-time Rendering of Inhomogeneous, Single. In Comput. Graph. Forum, 27 (7) pp. 1945-1953. https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8659.2008.01343.x

Wang, Jiaping, Xu, Kun, Zhou, Kun, Lin, Stephen, Hu, Shi-Min, Guo, Baining (2006): Spherical harmonics scaling. In The Visual Computer, 22 (9) pp. 713-720. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0057-8

Song, Ying, Chen, Yanyun, Tong, Xin, Lin, Stephen, Shi, Jiaoying, Guo, Baining, Shum, Heung-Yeung (2005): Shell radiance texture functions. In The Visual Computer, 21 (8) pp. 774-782. https://dx.doi.org/10.1007/s00371-005-0320-4