Jiaping Wang

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2005
Publication period end
2008
Number of co-authors
11

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Xuey, Su, Wang, Jiaping, Tong, Xin, Dai, Qionghai, Guo, Baining (2008): Image-based Material Weathering. In Comput. Graph. Forum, 27 (2) pp. 617-626. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8659.2008.01159.x

Wang, Jiaping, Xu, Kun, Zhou, Kun, Lin, Stephen, Hu, Shi-Min, Guo, Baining (2006): Spherical harmonics scaling. In The Visual Computer, 22 (9) pp. 713-720. http://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0057-8

Wang, Jiaping, Tong, Xin, Snyder, John, Chen, Yanyun, Guo, Baining, Shum, Heung-Yeung (2005): Capturing and rendering geometry details for BTF-mapped surfaces. In The Visual Computer, 21 (8) pp. 559-568. http://dx.doi.org/10.1007/s00371-005-0318-y