Yu Zhong

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2011
Publication period end
2011
Number of co-authors
10

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Fan, Mingming, Li, Xin, Zhong, Yu, Tian, Li, Shi, Yuanchun, Wang, Hao (2011): Surprise Grabber: a co-located tangible social game using phone hand gesture. In: Proceedings of ACM CSCW11 Conference on Computer-Supported Cooperative Work , 2011, . pp. 625-628. http://dx.doi.org/10.1145/1958824.1958930

Zhong, Yu, Suo, Yue, Xu, Wenchang, Yu, Chun, Guo, Xinwei, Zhao, Yuhang, Shi, Yuanchun (2011): Smart home on smart phone. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Uniquitous Computing , 2011, . pp. 467-468. http://dx.doi.org/10.1145/2030112.2030174