Xinwei Guo

Publication Statistics

Publication period start
2011
Publication period end
2011
Number of co-authors
6

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zhong, Yu, Suo, Yue, Xu, Wenchang, Yu, Chun, Guo, Xinwei, Zhao, Yuhang, Shi, Yuanchun (2011): Smart home on smart phone. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Uniquitous Computing , 2011, . pp. 467-468. http://dx.doi.org/10.1145/2030112.2030174