Li Tian

Author: Li Tian

Publications

Publication period start: 2011
Number of co-authors: 9

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Xinruo Sun
1
Haofen Wang
1
Yong Yu
1

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Xin Li
23
Yuanchun Shi
30
Yong Yu
43

Publications

Fan, Mingming, Li, Xin, Zhong, Yu, Tian, Li, Shi, Yuanchun, Wang, Hao (2011): Surprise Grabber: a co-located tangible social game using phone hand gesture. In: Proceedings of ACM CSCW11 Conference on Computer-Supported Cooperative Work , 2011, . pp. 625-628. https://dx.doi.org/10.1145/1958824.1958930

Zhang, Weinan, Tian, Li, Sun, Xinruo, Wang, Haofen, Yu, Yong (2012): A semantic approach to recommending text advertisements for images. In: Proceedings of the 2012 ACM Conference on Recommender Systems , 2012, . pp. 179-186. https://dx.doi.org/10.1145/2365952.2365987