Yanlin Weng

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2006
Publication period end
2008
Number of co-authors
7

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Weng, Yanlin, Shi, Xiaohan, Bao, Hujun, Zhang, Jun (2008): Sketching MLS Image Deformations On the GPU. In Comput. Graph. Forum, 27 (7) pp. 1789-1796. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8659.2008.01324.x

Weng, Yanlin, Xu, Weiwei, Wu, Yanchen, Zhou, Kun, Guo, Baining (2006): 2D shape deformation using nonlinear least squares optimization. In The Visual Computer, 22 (9) pp. 653-660. http://dx.doi.org/10.1007/s00371-006-0054-y