Wei Zheng

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2000
Publication period end
2011
Number of co-authors
14

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zheng, Wei, Wang, Xuanhui, Fang, Hui, Cheng, Hong (2011): An exploration of pattern-based subtopic modeling for search result diversification. In: JCDL11 Proceedings of the 2010 Joint International Conference on Digital Libraries , 2011, . pp. 387-388. http://dx.doi.org/10.1145/1998076.1998148

Zheng, Wei, Fang, Hui (2010): Query Aspect Based Term Weighting Regularization in Information Retrieval. In: Gurrin, Cathal, He, Yulan, Kazai, Gabriella, Kruschwitz, Udo, Little, Suzanne, Roelleke, Thomas, Rüger, Stefan M., Rijsbergen, Keith van (eds.) Advances in Information Retrieval - 32nd European Conference on IR Research - ECIR 2010 March 28-31, 2010, Milton Keynes, UK. pp. 344-356. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12275-0_31

Liu, Zhang, Wang, Chaokun, Wang, Jianmin, Zheng, Wei, Shi, Shengfei (2010): Structure-aware music resizing using lyrics. In: Proceedings of the 2010 International Conference on the World Wide Web , 2010, . pp. 1155-1156. http://doi.acm.org/10.1145/1772690.1772851

Gao, Wen, Ma, Jiyong, Shan, Shiguang, Chen, Xilin, Zheng, Wei, Zhang, Hongming, Yan, Jie, Wu, Jiangqin (2000): HandTalker: A Multimodal Dialog System Using Sign Language and 3-D Virtual Human. In: Tan, Tieniu, Shi, Yuanchun, Gao, Wen (eds.) Advances in Multimodal Interfaces - ICMI 2000 - Third International Conference October 14-16, 2000, Beijing, China. pp. 564-571. http://link.springer.de/link/service/series/0558/bibs/1948/19480564.htm