Hongming Zhang

Author: Hongming Zhang

Publications

Publication period start: 2000
Number of co-authors: 11

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Qingqing Chen
1
Wen Gao
2
Xilin Chen
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Jiangqin Wu
12
Xilin Chen
15
Wen Gao
35

Publications

Yao, Junfeng, Zhang, Hongming, Zhang, Hanhui, Chen, Qingqing (2008): R&D of a Parameterized Method for 3D Virtual Human Body Based on Anthropometry. In IJVR, 7 (3) pp. 9-12. https://www.ijvr.org/issues/issue3-2008/2.pdf

Gao, Wen, Ma, Jiyong, Shan, Shiguang, Chen, Xilin, Zheng, Wei, Zhang, Hongming, Yan, Jie, Wu, Jiangqin (2000): HandTalker: A Multimodal Dialog System Using Sign Language and 3-D Virtual Human. In: Tan, Tieniu, Shi, Yuanchun, Gao, Wen (eds.) Advances in Multimodal Interfaces - ICMI 2000 - Third International Conference October 14-16, 2000, Beijing, China. pp. 564-571. https://link.springer.de/link/service/series/0558/bibs/1948/19480564.htm

Zhang, Hongming, Zhao, Debin, Gao, Wen, Chen, Xilin (2000): Combining Skin Color Model and Neural Network for Rotation Invariant Face Detection. In: Tan, Tieniu, Shi, Yuanchun, Gao, Wen (eds.) Advances in Multimodal Interfaces - ICMI 2000 - Third International Conference October 14-16, 2000, Beijing, China. pp. 237-244. https://link.springer.de/link/service/series/0558/bibs/1948/19480237.htm