Jiangqin Wu

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2000
Publication period end
2012
Number of co-authors
30

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Gao, Pengcheng, Wu, Jiangqin, Xia, Yang, Lin, Yuan (2012): CADAL digital calligraphy system. In: JCDL12 Proceedings of the 2012 Joint International Conference on Digital Libraries , 2012, . pp. 357-358. http://dx.doi.org/10.1145/2232817.2232889

Li, Ruifeng, Zhang, Yin, Yu, Haihan, Wang, Xiaojun, Wu, Jiangqin, Wei, Baogang (2011): A social network-aware top-N recommender system using GPU. In: JCDL11 Proceedings of the 2010 Joint International Conference on Digital Libraries , 2011, . pp. 287-296. http://dx.doi.org/10.1145/1998076.1998131

Zhuang, Ling, Ye, Zhenchao, Wu, Jiangqin, Zhou, Feng, Shao, Jian (2011): Towards a new reading experience via semantic fusion of text and music. In: JCDL11 Proceedings of the 2010 Joint International Conference on Digital Libraries , 2011, . pp. 149-152. http://dx.doi.org/10.1145/1998076.1998105

Zhang, Zhenting, Wu, Jiangqin, Yu, Kai (2010): Chinese calligraphy specific style rendering system. In: JCDL10 Proceedings of the 2010 Joint International Conference on Digital Libraries , 2010, . pp. 99-108. http://doi.acm.org/10.1145/1816123.1816138

Ye, Zhenchao, Zhuang, Ling, Wu, Jiangqin, Du, Chenyang, Wei, Baogang, Zhang, Yin (2010): In-depth utilization of Chinese ancient maps: a hybrid approach to digitizing map resource. In: JCDL10 Proceedings of the 2010 Joint International Conference on Digital Libraries , 2010, . pp. 263-272. http://doi.acm.org/10.1145/1816123.1816164

Shen, Chunhui, Lu, Weiming, Wu, Jiangqin, Wei, Baogang (2010): A digital library architecture supporting massive small files and efficient replica mainte. In: JCDL10 Proceedings of the 2010 Joint International Conference on Digital Libraries , 2010, . pp. 391-392. http://doi.acm.org/10.1145/1816123.1816195

Yu, Kai, Wu, Jiangqin, Zhuang, Yueting (2009): Style-consistency calligraphy synthesis system in digital library. In: JCDL09 Proceedings of the 2009 Joint International Conference on Digital Libraries , 2009, . pp. 145-152. http://doi.acm.org/10.1145/1555400.1555425

Zhang, Liang, Wu, Jiangqin, Zhuang, Yueting, Zhang, Yin, Yang, Chenxing (2009): Review-oriented metadata enrichment: a case study. In: JCDL09 Proceedings of the 2009 Joint International Conference on Digital Libraries , 2009, . pp. 173-182. http://doi.acm.org/10.1145/1555400.1555428

Yang, Chenxing, Wei, Baogang, Wu, Jiangqin, Zhang, Yin, Zhang, Liang (2009): CARES: a ranking-oriented CADAL recommender system. In: JCDL09 Proceedings of the 2009 Joint International Conference on Digital Libraries , 2009, . pp. 203-212. http://doi.acm.org/10.1145/1555400.1555432

Zhu, Wenhao, Wei, Baogang, Wu, Jiangqin, Shi, Shaomin, Yang, Yan (2009): Knowledge extraction and integration for semi-structural information in digital libraries. In: JCDL09 Proceedings of the 2009 Joint International Conference on Digital Libraries , 2009, . pp. 485-486. http://doi.acm.org/10.1145/1555400.1555526

Gao, Wen, Ma, Jiyong, Shan, Shiguang, Chen, Xilin, Zheng, Wei, Zhang, Hongming, Yan, Jie, Wu, Jiangqin (2000): HandTalker: A Multimodal Dialog System Using Sign Language and 3-D Virtual Human. In: Tan, Tieniu, Shi, Yuanchun, Gao, Wen (eds.) Advances in Multimodal Interfaces - ICMI 2000 - Third International Conference October 14-16, 2000, Beijing, China. pp. 564-571. http://link.springer.de/link/service/series/0558/bibs/1948/19480564.htm

Wu, Jiangqin, Gao, Wen (2000): A Fast Sign Word Recognition Method for Chinese Sign Language. In: Tan, Tieniu, Shi, Yuanchun, Gao, Wen (eds.) Advances in Multimodal Interfaces - ICMI 2000 - Third International Conference October 14-16, 2000, Beijing, China. pp. 599-606. http://link.springer.de/link/service/series/0558/bibs/1948/19480599.htm