Sze Lee Teo

Author: Sze Lee Teo

Publications

Publication period start: 2004
Number of co-authors: 15

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Wei Liu
3
Yu Li
3
Adrian David Cheok
3

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Farzam Farbiz
15
Wei Liu
20
Adrian David Cheok
75

Publications

Cheok, Adrian David, Goh, Kok Hwee, Liu, Wei, Farbiz, Farzam, Fong, Siew Wan, Teo, Sze Lee, Li, Yu, Yang, Xubo (2004): Human Pacman: a mobile, wide-area entertainment system based on physical, social, and ubiq. In Personal and Ubiquitous Computing, 8 (2) pp. 71-81. https://dx.doi.org/10.1007/s00779-004-0267-x

Qui, Tran Cong Thien, Nguyen, Ta Huynh Duy, Mallawaarachchi, Asitha, Xu, Ke, Liu, Wei, Lee, Shang Ping, Zhou, Zhi Ying, Teo, Sze Lee, Teo, Hui Siang, Thang, Le Nam, Li, Yu, Cheok, Adrian David (2005): Magic land: live 3D human capture mixed reality interactive system. In: Proceedings of ACM CHI 2005 Conference on Human Factors in Computing Systems , 2005, . pp. 1142-1143. https://doi.acm.org/10.1145/1056808.1056853

Cheok, Adrian David, Goh, Kok Hwee, Liu, Wei, Farbiz, Farzam, Teo, Sze Lee, Teo, Hui Siang, Lee, Shang Ping, Li, Yu, Fong, Siew Wan, Yang, Xubo (2004): Human Pacman: a mobile wide-area entertainment system based on physical, social, and ubiqu. In: Proceedings of the 2004 ACM SIGCHI International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology June 3-5, 2004, Singapore. pp. 360-361. https://doi.acm.org/10.1145/1067343.1067402