Xiaojun Wang

Publication Statistics

Publication period start
2011
Publication period end
2011
Number of co-authors
6

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Li, Ruifeng, Zhang, Yin, Yu, Haihan, Wang, Xiaojun, Wu, Jiangqin, Wei, Baogang (2011): A social network-aware top-N recommender system using GPU. In: JCDL11 Proceedings of the 2010 Joint International Conference on Digital Libraries , 2011, . pp. 287-296. http://dx.doi.org/10.1145/1998076.1998131

Zhang, Yin, Wang, Xiaojun, Yu, Haihan, Li, Ruifeng, Wei, Baogang, Pan, Jing (2011): When personalization meets socialization: an iCADAL approach. In: JCDL11 Proceedings of the 2010 Joint International Conference on Digital Libraries , 2011, . pp. 459-460. http://dx.doi.org/10.1145/1998076.1998185