Mingcheng Qu

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2009
Number of co-authors
14

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zhu, Junyan, Wang, Can, He, Xiaofei, Bu, Jiajun, Chen, Chun, Shang, Shujie, Qu, Mingcheng, Lu, Gang (2009): Tag-oriented document summarization. In: Proceedings of the 2009 International Conference on the World Wide Web , 2009, . pp. 1195-1196. http://doi.acm.org/10.1145/1526709.1526925

Wu, Hao, Qiu, Guang, He, Xiaofei, Shi, Yuan, Qu, Mingcheng, Shen, Jing, Bu, Jiajun, Chen, Chun (2009): Advertising keyword generation using active learning. In: Proceedings of the 2009 International Conference on the World Wide Web , 2009, . pp. 1095-1096. http://doi.acm.org/10.1145/1526709.1526873

Qu, Mingcheng, Qiu, Guang, He, Xiaofei, Zhang, Cheng, Wu, Hao, Bu, Jiajun, Chen, Chun (2009): Probabilistic question recommendation for question answering communities. In: Proceedings of the 2009 International Conference on the World Wide Web , 2009, . pp. 1229-1230. http://doi.acm.org/10.1145/1526709.1526942

Zhou, Chao, Qiu, Guang, Liu, Kangmiao, Bu, Jiajun, Qu, Mingcheng, Chen, Chun (2008): SOPING: a Chinese customer review mining system. In: Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2008, . pp. 741-742. http://doi.acm.org/10.1145/1390334.1390480