Shujie Shang

Publication Statistics

Publication period start
2009
Publication period end
2009
Number of co-authors
7

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zhu, Junyan, Wang, Can, He, Xiaofei, Bu, Jiajun, Chen, Chun, Shang, Shujie, Qu, Mingcheng, Lu, Gang (2009): Tag-oriented document summarization. In: Proceedings of the 2009 International Conference on the World Wide Web , 2009, . pp. 1195-1196. http://doi.acm.org/10.1145/1526709.1526925