Jing Shen

Publication Statistics

Publication period start
2006
Publication period end
2009
Number of co-authors
9

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Shen, Jing, Liu, Haibo, Gu, Guochang (2006): Hierarchical Reinforcement Learning with OMQ. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 584-588. http://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365550

Wu, Hao, Qiu, Guang, He, Xiaofei, Shi, Yuan, Qu, Mingcheng, Shen, Jing, Bu, Jiajun, Chen, Chun (2009): Advertising keyword generation using active learning. In: Proceedings of the 2009 International Conference on the World Wide Web , 2009, . pp. 1095-1096. http://doi.acm.org/10.1145/1526709.1526873