Author: Jin-Tan Yang

Publications

Publication period start: 2004
Number of co-authors: 19

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Pa-Tan Yu
1
Wen Chen
1
Chun-Yen Tsai
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Te-Hua Wang
3
Chiung-Hui Chiu
4
Timothy K. Shih
18

Publications

Hu, Bao-Yu, Yang, Jin-Tan (2005): Analyzing Critical Thinking and Factors Influencing Interactions in Online Discussion Foru. In: ICALT 2005 - Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 05-08 July, 2005, Kaohsiung, Taiwan. pp. 185-187. https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICALT.2005.62

Shih, Timothy K., Lin, Nigel H., Chang, Wen-Chih, Wang, Te-Hua, Lin, Hsiau Wen, Chang, Hsuan-Pu, Huang, Kuan-Hao, Sie, Yun-Long, Tzou, Mon-Ting, Yang, Jin-Tan (2005): The Hard SCORM LMS: Reading SCORM Courseware on Hardcopy Textbooks. In: ICALT 2005 - Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 05-08 July, 2005, Kaohsiung, Taiwan. pp. 812-816. https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICALT.2005.272

Yang, Jin-Tan, Chiu, Chiung-Hui, Tsai, Chun-Yen, Wu, Tsung-Hsien (2004): Visualized Online Simple Sequencing Authoring Tool for SCORM-Compliant Content Package. In: Looi, Chee-Kit, Sutinen, Erkki, Sampson, Demetrios G., Aedo, Ignacio, Uden, Lorna, Kähkonen, Esko (eds.) ICALT 2004 - Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 30 August - 1 September, 2004, Joensuu, Finland.

Yang, Jin-Tan, Hwang, Min Jey, Chu, Yuan Fong (2005): A Study on Searching and Recommending SCORM CPs by Ontological Support. In: ICALT 2005 - Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 05-08 July, 2005, Kaohsiung, Taiwan. pp. 83-87. https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICALT.2005.28

Yang, Jin-Tan, Lee, Wu Lin, Hwang, Chiu Yen (2005): A Web-Based Bookmark System with Ontological Approach for Group Content Sharing. In: ICALT 2005 - Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 05-08 July, 2005, Kaohsiung, Taiwan. pp. 103-105. https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICALT.2005.34

Yang, Jin-Tan, Tsai, Chun-Yen (2003): An Implementation of SCORM-Compliant Learning Content Management System - Content Reposito. In: ICALT 2003 - 2003 IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 9-11 July, 2003, Athens, Greece. pp. 453. https://csdl.computer.org/comp/proceedings/icalt/2003/1967/00/19670453abs.htm

Yang, Jin-Tan, Yu, Pa-Tan, Chen, Wen (2004): An Ontology-Based Course Editor (OBCE) for SCORM-Compliant Learning Objects. In: Looi, Chee-Kit, Sutinen, Erkki, Sampson, Demetrios G., Aedo, Ignacio, Uden, Lorna, Kähkonen, Esko (eds.) ICALT 2004 - Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 30 August - 1 September, 2004, Joensuu, Finland.