Author: Te-Hua Wang

Publications

Publication period start: 2010
Number of co-authors: 12

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Mon-Ting Tzou
2
Timothy K. Shih
2
Wen-Chih Chang
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Wen-Chih Chang
3
Jin-Tan Yang
7
Timothy K. Shih
18

Publications

Wang, Te-Hua, Chang, Hsuan-Pu, Sie, Yun-Long, Chan, Kun-Han, Tzou, Mon-Ting, Shih, Timothy K. (2005): Reading SCORM compliant multimedia courses using heterogeneous pervasive devices. In: Zhang, Hongjiang, Chua, Tat-Seng, Steinmetz, Ralf, Kankanhalli, Mohan S., Wilcox, Lynn (eds.) Proceedings of the 13th ACM International Conference on Multimedia November 6-11, 2005, Singapore. pp. 806-807. https://doi.acm.org/10.1145/1101149.1101325

Shih, Timothy K., Lin, Nigel H., Chang, Wen-Chih, Wang, Te-Hua, Lin, Hsiau Wen, Chang, Hsuan-Pu, Huang, Kuan-Hao, Sie, Yun-Long, Tzou, Mon-Ting, Yang, Jin-Tan (2005): The Hard SCORM LMS: Reading SCORM Courseware on Hardcopy Textbooks. In: ICALT 2005 - Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 05-08 July, 2005, Kaohsiung, Taiwan. pp. 812-816. https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICALT.2005.272

Shen, Chun-Yi, Chang, Han-Bin, Chang, Wen-Chih, Wang, Te-Hua (2010): An Analysis of Students' Intention to Use Ubiquitous Video Game-Based Learning System. In: ICALT 2010 - 10th IEEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 5-7 July, 2010, Sousse, Tuneisa. pp. 744-745. https://dx.doi.org/10.1109/ICALT.2010.218