Author: Jian Hu

Publications

Publication period start: 2009
Number of co-authors: 20

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Hua Li
3
Gang Wang
3
Zheng Chen
6

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Jian-Yun Nie
33
Qiang Yang
34
Zheng Chen
62

Publications

Hu, Jian, Zeng, Hua-Jun, Li, Hua, Niu, Cheng, Chen, Zheng (2007): Demographic prediction based on user\'s browsing behavior. In: Proceedings of the 2007 International Conference on the World Wide Web , 2007, . pp. 151-160. https://doi.acm.org/10.1145/1242572.1242594

Gao, Wei, Niu, Cheng, Nie, Jian-Yun, Zhou, Ming, Hu, Jian, Wong, Kam-Fai, Hon, Hsiao-Wuen (2007): Cross-lingual query suggestion using query logs of different languages. In: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2007, . pp. 463-470. https://doi.acm.org/10.1145/1277741.1277821

Hu, Jian, Fang, Lujun, Cao, Yang, Zeng, Hua-Jun, Li, Hua, Yang, Qiang, Chen, Zheng (2008): Enhancing text clustering by leveraging Wikipedia semantics. In: Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2008, . pp. 179-186. https://doi.acm.org/10.1145/1390334.1390367

Hu, Jian, Wang, Gang, Lochovsky, Fred, Sun, Jian-Tao, Chen, Zheng (2009): Understanding user\'s query intent with wikipedia. In: Proceedings of the 2009 International Conference on the World Wide Web , 2009, . pp. 471-480. https://doi.acm.org/10.1145/1526709.1526773

Wang, Gang, Hu, Jian, Zhu, Yunzhang, Li, Hua, Chen, Zheng (2009): Competitive analysis from click-through log. In: Proceedings of the 2009 International Conference on the World Wide Web , 2009, . pp. 1051-1052. https://doi.acm.org/10.1145/1526709.1526851

Ni, Xiaochuan, Sun, Jian-Tao, Hu, Jian, Chen, Zheng (2009): Mining multilingual topics from wikipedia. In: Proceedings of the 2009 International Conference on the World Wide Web , 2009, . pp. 1155-1156. https://doi.acm.org/10.1145/1526709.1526904

Zhu, Yunzhang, Wang, Gang, Yang, Junli, Wang, Dakan, Yan, Jun, Hu, Jian, Chen, Zheng (2009): Optimizing search engine revenue in sponsored search. In: Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2009, . pp. 588-595. https://doi.acm.org/10.1145/1571941.1572042