Xiaochuan Ni

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2006
Publication period end
2010
Number of co-authors
9

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Pan, Sinno Jialin, Ni, Xiaochuan, Sun, Jian-Tao, Yang, Qiang, Chen, Zheng (2010): Cross-domain sentiment classification via spectral feature alignment. In: Proceedings of the 2010 International Conference on the World Wide Web , 2010, . pp. 751-760. http://doi.acm.org/10.1145/1772690.1772767

Ni, Xiaochuan, Sun, Jian-Tao, Hu, Jian, Chen, Zheng (2009): Mining multilingual topics from wikipedia. In: Proceedings of the 2009 International Conference on the World Wide Web , 2009, . pp. 1155-1156. http://doi.acm.org/10.1145/1526709.1526904

Ni, Xiaochuan, Xue, Gui-Rong, Ling, Xiao, Yu, Yong, Yang, Qiang (2007): Exploring in the weblog space by detecting informative and affective articles. In: Proceedings of the 2007 International Conference on the World Wide Web , 2007, . pp. 281-290. http://doi.acm.org/10.1145/1242572.1242611

Ni, Xiaochuan, Wu, Xiaoyuan, Yu, Yong (2006): Automatic Identification of Chinese Weblogger\'s Interests Based on Text Classification. In: 2006 IEEE / WIC / ACM International Conference on Web Intelligence WI 2006 18-22 December, 2006, Hong Kong, China. pp. 247-253. http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/WI.2006.47