Yunzhang Zhu

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2009
Publication period end
2009
Number of co-authors
7

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Wang, Gang, Hu, Jian, Zhu, Yunzhang, Li, Hua, Chen, Zheng (2009): Competitive analysis from click-through log. In: Proceedings of the 2009 International Conference on the World Wide Web , 2009, . pp. 1051-1052. http://doi.acm.org/10.1145/1526709.1526851

Zhu, Yunzhang, Wang, Gang, Yang, Junli, Wang, Dakan, Yan, Jun, Hu, Jian, Chen, Zheng (2009): Optimizing search engine revenue in sponsored search. In: Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2009, . pp. 588-595. http://doi.acm.org/10.1145/1571941.1572042