Author: Ciya Liao

Publications

Publication period start: 2009
Number of co-authors: 10

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Yi Chang
1
Anlei Dong
1
Zhaohui Zheng
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Zhaohui Zheng
13
Gui-Rong Xue
21
Hongyuan Zha
32

Publications

Liao, Ciya, Chang, Thomas (2007): Applying ranking SVM in query relaxation. In: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2007, . pp. 763-764. https://doi.acm.org/10.1145/1277741.1277897

Ji, Shihao, Zhou, Ke, Liao, Ciya, Zheng, Zhaohui, Xue, Gui-Rong, Chapelle, Olivier, Sun, Gordon, Zha, Hongyuan (2009): Global ranking by exploiting user clicks. In: Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2009, . pp. 35-42. https://doi.acm.org/10.1145/1571941.1571950

Chang, Yi, Dong, Anlei, Liao, Ciya, Zheng, Zhaohui (2009): Enhancing topical ranking with preferences from click-through data. In: Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2009, . pp. 666-667. https://doi.acm.org/10.1145/1571941.1572068