Author: Yi Chang

Publications

Publication period start: 2012
Number of co-authors: 32

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Hongyuan Zha
2
Anlei Dong
3
Zhaohui Zheng
5

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Xin Li
23
Evgeniy Gabrilovich
23
Hongyuan Zha
32

Publications

Bai, Jing, Chang, Yi, Cui, Hang, Zheng, Zhaohui, Sun, Gordon, Li, Xin (2008): Investigation of partial query proximity in web search. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 1183-1184. https://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367717

Long, Bo, Chapelle, Olivier, Zhang, Ya, Chang, Yi, Zheng, Zhaohui, Tseng, Belle (2010): Active learning for ranking through expected loss optimization. In: Proceedings of the 33rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2010, . pp. 267-274. https://doi.acm.org/10.1145/1835449.1835495

Dong, Anlei, Zhang, Ruiqiang, Kolari, Pranam, Bai, Jing, Diaz, Fernando, Chang, Yi, Zheng, Zhaohui, Zha, Hongyuan (2010): Time is of the essence: improving recency ranking using Twitter data. In: Proceedings of the 2010 International Conference on the World Wide Web , 2010, . pp. 331-340. https://doi.acm.org/10.1145/1772690.1772725

Chang, Yi, Dong, Anlei, Liao, Ciya, Zheng, Zhaohui (2009): Enhancing topical ranking with preferences from click-through data. In: Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2009, . pp. 666-667. https://doi.acm.org/10.1145/1571941.1572068

Lv, Yuanhua, Moon, Taesup, Kolari, Pranam, Zheng, Zhaohui, Wang, Xuanhui, Chang, Yi (2011): Learning to model relatedness for news recommendation. In: Proceedings of the 2011 International Conference on the World Wide Web , 2011, . pp. 57-66. https://dx.doi.org/10.1145/1963405.1963417

Kang, Changsung, Vadrevu, Srinivas, Zhang, Ruiqiang, Zwol, Roelof van, Pueyo, Lluís Garcia, Torzec, Nicolas, He, Jianzhang, Chang, Yi (2011): Ranking related entities for web search queries. In: Proceedings of the 2011 International Conference on the World Wide Web , 2011, . pp. 67-68. https://dx.doi.org/10.1145/1963192.1963227

Inagaki, Yoshiyuki, Bian, Jiang, Chang, Yi, Maki, Motoko (2011): Enhancing mobile search using web search log data. In: Proceedings of the 34th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2011, . pp. 1201-1202. https://dx.doi.org/10.1145/2009916.2010119

Yang, Shuang-Hong, Smola, Alexander J., Long, Bo, Zha, Hongyuan, Chang, Yi (2012): Friend or frenemy?: predicting signed ties in social networks. In: Proceedings of the 35th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2012, . pp. 555-564. https://dx.doi.org/10.1145/2348283.2348359

Wang, Hongning, Dong, Anlei, Li, Lihong, Chang, Yi, Gabrilovich, Evgeniy (2012): Joint relevance and freshness learning from clickthroughs for news search. In: Proceedings of the 2012 International Conference on the World Wide Web , 2012, . pp. 579-588. https://dx.doi.org/10.1145/2187836.2187915