Author: Shihao Ji

Publications

Publication period start: 2009
Number of co-authors: 9

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Fan Li
1
Xin Li
1
Zhaohui Zheng
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Gui-Rong Xue
21
Xin Li
23
Hongyuan Zha
32

Publications

Ji, Shihao, Zhou, Ke, Liao, Ciya, Zheng, Zhaohui, Xue, Gui-Rong, Chapelle, Olivier, Sun, Gordon, Zha, Hongyuan (2009): Global ranking by exploiting user clicks. In: Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2009, . pp. 35-42. https://doi.acm.org/10.1145/1571941.1571950

Li, Fan, Li, Xin, Ji, Shihao, Zheng, Zhaohui (2009): Comparing both relevance and robustness in selection of web ranking functions. In: Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval , 2009, . pp. 648-649. https://doi.acm.org/10.1145/1571941.1572059