Studentlitteratur

Conference Proceedings

Books

Lindblad-Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie, Eriksén, Sara, Ranerup, Agneta (2009): Förvaltning och medborgarskap i förändring: Etablerad praxis och kritiska perspektiv, Studentlitteratur,