Katarina Lindblad-Gidlund

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
9223372036854775807
Publication period end
0
Number of co-authors
3

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Lindblad-Gidlund, Katarina, Ekelin, Annelie, Eriksén, Sara, Ranerup, Agneta (2009): Förvaltning och medborgarskap i förändring: Etablerad praxis och kritiska perspektiv, Studentlitteratur,