Zhong Tian

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2003
Publication period end
2004
Number of co-authors
8

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Xu, Jing Min, Zuo, Ying Nan, Yang, Shun Xiang, Tian, Zhong (2004): XML Data Constraint and XINCAML. In: ICEIS 2004 , 2004, . pp. 479-485.

Ye, Sheng, Sun, Wei, Tian, Zhong (2004): Data Extraction and Transformation with Flat File for Business Integration. In: ICEIS 2004 , 2004, . pp. 643-646.

Xu, Jing Min, Zuo, Ying Nan, Yang, Shun Xiang, Tian, Zhong, Chang, Henry, Zhang, Liang-Jie, Chao, Tian (2003): Membership Portal and Service Provisioning System for an Infrastructure of Hubs: Managed E. In: ICEIS 2003 , 2003, . pp. 143-150.