Ying Nan Zuo

Author: Ying Nan Zuo

Publications

Publication period start: 2003
Number of co-authors: 6

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Jing Min Xu
2
Shun Xiang Yang
2
Zhong Tian
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Henry Chang
2
Liang-Jie Zhang
2
Zhong Tian
3

Publications

Xu, Jing Min, Zuo, Ying Nan, Yang, Shun Xiang, Tian, Zhong (2004): XML Data Constraint and XINCAML. In: ICEIS 2004 , 2004, . pp. 479-485.

Xu, Jing Min, Zuo, Ying Nan, Yang, Shun Xiang, Tian, Zhong, Chang, Henry, Zhang, Liang-Jie, Chao, Tian (2003): Membership Portal and Service Provisioning System for an Infrastructure of Hubs: Managed E. In: ICEIS 2003 , 2003, . pp. 143-150.