Xiaonan Luo

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2009
Number of co-authors
8

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Ling, Ruotian, Luo, Xiaonan, Chen, Zhongxian (2009): Ternary butterfly subdivision. In Computers & Graphics, 33 (4) pp. 566-575. http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2009.04.005

Shi, Zhuo, Lin, Shujin, Luo, Xiaonan, Wang, Renhong (2008): Interpolatory and Mixed Loop Schemes. In Comput. Graph. Forum, 27 (7) pp. 1829-1835. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8659.2008.01329.x

Chen, Zhongxian, Luo, Xiaonan, Tan, Le, Ye, Binghong, Chen, Jiapeng (2008): Progressive Interpolation based on Catmull-Clark Subdivision Surfaces. In Comput. Graph. Forum, 27 (7) pp. 1823-1827. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8659.2008.01328.x