Renhong Wang

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2008
Number of co-authors
3

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Shi, Zhuo, Lin, Shujin, Luo, Xiaonan, Wang, Renhong (2008): Interpolatory and Mixed Loop Schemes. In Comput. Graph. Forum, 27 (7) pp. 1829-1835. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8659.2008.01329.x