Sicong Shou

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2008
Publication period end
2011
Number of co-authors
7

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Yao, Conglei, Jia, Xu, Shou, Sicong, Feng, Shicong, Zhou, Feng, Liu, Hongyan (2011): Autopedia: automatic domain-independent Wikipedia article generation. In: Proceedings of the 2011 International Conference on the World Wide Web , 2011, . pp. 161-162. http://dx.doi.org/10.1145/1963192.1963274

Yao, Conglei, Yu, Yongjian, Shou, Sicong, Li, Xiaoming (2008): Towards a global schema for web entities. In: Proceedings of the 2008 International Conference on the World Wide Web , 2008, . pp. 999-1008. http://doi.acm.org/10.1145/1367497.1367632