Hongyan Liu

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2010
Publication period end
2011
Number of co-authors
10

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Yao, Conglei, Jia, Xu, Shou, Sicong, Feng, Shicong, Zhou, Feng, Liu, Hongyan (2011): Autopedia: automatic domain-independent Wikipedia article generation. In: Proceedings of the 2011 International Conference on the World Wide Web , 2011, . pp. 161-162. http://dx.doi.org/10.1145/1963192.1963274

Huang, Zi, Hu, Bo, Cheng, Hong, Shen, Heng Tao, Liu, Hongyan, Zhou, Xiaofang (2010): Mining near-duplicate graph for cluster-based reranking of web video search results. In ACM Transactions on Information Systems, 28 (4) pp. 22. http://dx.doi.org/10.1145/1852102.1852108