Lijie Wang

Publication Statistics

Publication period start
2001
Publication period end
2001
Number of co-authors
9

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Li, Jiang, Chen, Gang, Yu, Keman, Shum, Heung-Yeung, Xu, Jizheng, Wang, Yong, Zhou, Hanning, Ng, King To, Wang, Kaibo, Wang, Lijie (2001): Portrait video phone. In: ACM Multimedia 2001 , 2001, . pp. 392-400. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=500141.500200

Li, Jiang, Yu, Keman, Chen, Gang, Wang, Yong, Zhou, Hanning, Xu, Jizheng, Ng, King To, Wang, Kaibo, Wang, Lijie, Shum, Heung-Yeung (2001): Portrait video phone. In: ACM Multimedia 2001 , 2001, . pp. 597-598. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=500141.500253