Jiang Li

Personal Homepage
Employer
()
Email

Publication Statistics

Publication period start
2001
Publication period end
2005
Number of co-authors
11

Co-authors
Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues
Most productive colleagues in number of publications

Publications

Lou, Jian-Guang, Cai, Hua, Li, Jiang (2005): A real-time interactive multi-view video system. In: Zhang, Hongjiang, Chua, Tat-Seng, Steinmetz, Ralf, Kankanhalli, Mohan S., Wilcox, Lynn (eds.) Proceedings of the 13th ACM International Conference on Multimedia November 6-11, 2005, Singapore. pp. 161-170. http://doi.acm.org/10.1145/1101149.1101173

Li, Jiang, Chen, Gang, Yu, Keman, Shum, Heung-Yeung, Xu, Jizheng, Wang, Yong, Zhou, Hanning, Ng, King To, Wang, Kaibo, Wang, Lijie (2001): Portrait video phone. In: ACM Multimedia 2001 , 2001, . pp. 392-400. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=500141.500200

Li, Jiang, Yu, Keman, Chen, Gang, Wang, Yong, Zhou, Hanning, Xu, Jizheng, Ng, King To, Wang, Kaibo, Wang, Lijie, Shum, Heung-Yeung (2001): Portrait video phone. In: ACM Multimedia 2001 , 2001, . pp. 597-598. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=500141.500253