Cheng-Chin Chiang

Publication Statistics

Publication period start
1997
Publication period end
2007
Number of co-authors
15

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications

Publications

Zeng, Ya-Lun, Tan, Charlie Irawan, Tai, Wen-Kai, Yang, Mau-Tsuen, Chiang, Cheng-Chin, Chang, Chin-Chen (2007): A momentum-based deformation system for granular material. In Journal of Visualization and Computer Animation, 18 (4) pp. 289-300. http://dx.doi.org/10.1002/cav.209

Chiang, Cheng-Chin, Huang, Alex, Wang, Tsing-Shin, Huang, Matthew, Chen, Yunn Yen, Hsieh, Jun-Wei, Chen, Ju-Wei, Cheng, Tse (1997): PanoVR SDK - a software development kit for integrating photo-realistic panoramic images a. In: VRST 1997 , 1997, . pp. 147-154. http://doi.acm.org/10.1145/261135.261162

Chiang, Cheng-Chin, Way, Der-Lor, Shieh, Jun-Wei, Shen, Li-Sheng (1998): A new image morphing technique for smooth vista transitions in panoramic image-based virtu. In: VRST 1998 , 1998, . pp. 81-90. http://doi.acm.org/10.1145/293701.293712