Popular related searches

Filters

Author: Zhiping Shi

Publications

Publication period start: 2006
Number of co-authors: 4

Co-authors

Number of publications with favourite co-authors
Qingyong Li
1
Zhiwei Shi
2
Zhongzhi Shi
2

Productive Colleagues

Most productive colleagues in number of publications
Zhiwei Shi
3
Zhiyong Zhang
4
Zhongzhi Shi
23

Publications

Zhang, Zhiyong, Shi, Zhiping, Shi, Zhiwei, Shi, Zhongzhi (2007): Contour-Based Image Retrieval. In: Zhang, Du, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Six IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2007 August 6-8, 2007, Lake Tahoe, CA, USA. pp. 522-529. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2007.4341932

Shi, Zhiping, Li, Qingyong, Shi, Zhiwei, Shi, Zhongzhi (2006): Semantics-Biased Rapid Retrieval for Video Databases. In: Yao, Yiyu, Shi, Zhongzhi, Wang, Yingxu, Kinsner, Witold (eds.) Proceedings of the Firth IEEE International Conference on Cognitive Informatics ICCI 2006 July 17-19, 2006, Beijing, China. pp. 634-639. https://dx.doi.org/10.1109/COGINF.2006.365559